De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor ons van bijzonder belang. Daarom verwerken wij uw gegevens uitsluitend op basis van de wettelijke bepalingen (DSGVO, TKG 2003). In deze informatie over gegevensbescherming informeren wij u over de belangrijkste aspecten van de gegevensverwerking in het kader van onze website.

Reserveringsgegevens

Wij wijzen erop dat de webwinkelier, om het boekingsproces te vereenvoudigen en voor de latere contractafwikkeling, de IP-gegevens van de verbindingshouder in het kader van cookies opslaat, evenals het e-mailadres, de naam en, indien van toepassing, het creditcardnummer van de koper. Daarnaast worden door ons ook de volgende gegevens opgeslagen voor de contractafwikkeling: Vluchtgegevens, telefoonnummer, verzamel- en bestemmingsadres, informatie over het aantal te vervoeren personen of speciale wensen (ski's, kinderzitjes, bagage, etc.). De door u verstrekte gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of voor de uitvoering van de precontractuele maatregelen. Zonder deze gegevens kunnen wij geen overeenkomst met u sluiten. Een gegevensoverdracht aan derden vindt niet plaats, met uitzondering van de overdracht van creditcardgegevens aan de verwerkende bankinstellingen/betalingsdienstaanbieders met het oog op het debiteren van de aankoopprijs, aan de vervoerder/rederij die door ons is belast met de levering van de goederen en aan onze belastingadviseur om aan onze fiscale verplichtingen te voldoen. Na be?indiging van het boekingsproces worden de door ons opgeslagen gegevens gewist. Indien een overeenkomst wordt gesloten, worden alle gegevens uit de contractuele relatie opgeslagen tot het einde van de fiscale bewaartermijn (7 jaar). De verwerking van de gegevens is gebaseerd op de wettelijke bepalingen van ยง 96 Abs 3 TKG evenals op art 6 Abs 1 Abs 1 Abs a (toestemming) en/of b (noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst) van het DSGVO.

Toegangsgegevens

. De website-exploitant of siteprovider verzamelt gegevens over de toegang tot de site en slaat deze op als "serverlogbestanden". De volgende gegevens worden op deze manier geregistreerd: - Bezochte website - Tijdstip op het moment van toegang - Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes - Bron/verwijzing van waaruit u naar de pagina bent gekomen - Gebruikte browser - Gebruikte besturingssystemen - Gebruikte IP-adres De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt voor statistische evaluaties en om de website te verbeteren. De exploitant van de website behoudt zich echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

Cookies

Onze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die met behulp van de browser op uw eindapparaat worden opgeslagen. Ze veroorzaken geen schade. Wij gebruiken cookies om ons aanbod gebruiksvriendelijker te maken. Sommige cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Ze stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek. Als u dit niet wenst, kunt u uw browser zo instellen dat deze u informeert wanneer cookies worden geplaatst en u dit alleen in individuele gevallen toestaat. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Uw recht

In principe hebt u recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking, overdraagbaarheid van gegevens, herroeping en bezwaar. Als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de wet op de gegevensbescherming of als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de wet op de gegevensbescherming of dat uw aanspraken op gegevensbescherming anderszins op enigerlei wijze zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende instantie. In Oostenrijk is dit de gegevensbeschermingsautoriteit. U kunt ons bereiken onder de volgende contactgegevens:.
Taxiunternehmen Mutlu Karatas
Managing Director: Mutlu Karatas
Gumppstrasse 51
6020 Innsbruck
AUSTRIA
Tel.: +43 699 1966 0023
E-Mail: Contact Form
  This website uses cookies. It is therefore necessary to determine and store data. Information on data processing and the possibility of refusing this can be found in the data protection declaration.